The Graph - GRT là gì? Thông tin về đồng coin, tiền điện tử The Graph.

The Graph
GRT
$0.139
-2 %
Thấp:$0.133
Cao:$0.144
24h
Vốn hóa thị trường
$950,878,041
Khối lượng (24h)
$79,388,425
Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
$1,385,945,320
Lượng cung lưu hành
6,900,000,000 GRT
Tổng cung tối đa: 10,057,044,431
Tổng cung: 10,000,000,000
Thông tin về đồng coin GRT - The Graph thời điểm hiện tại. Giá GRT hôm nay là $0.138 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $79,388,425 USD. GRT giảm 2 % trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường là $950,878,041 USD . Hiện tại có 6,900,000,000 GRT đang được lưu hành và 10,057,044,431 là lượng cung GRT tối đa.

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Truy cập và xử lý dữ liệu là một phần thiết yếu của tất cả các hệ thống, phần mềm và thiết bị. Khi bạn nghĩ về dữ liệu blockchain và quản lý cơ sở dữ liệu, tất cả đều trở nên khó khăn hơn. Cơ sở dữ liệu công nghệ ledger phân tán được trao đổi và lưu trữ trong một mạng lưới các node phi tập trung và việc truy cập dữ liệu phân tán đó còn nhiều thách thức hơn.

The Graph, được thành lập vào năm 2018, San Francisco, Hoa Kỳ, là một giao thức phi tập trung để index và truy vấn dữ liệu từ các blockchain. The Graph là một giải pháp về cách tối ưu hóa việc truy cập cơ sở dữ liệu

The Graph (GRT) là gì?

The Graph (GRT) là giao thức phi tập trung index và truy vấn dữ liệu từ các blockchain, bắt đầu với Ethereum. Nó giúp bạn có thể truy vấn những dữ liệu khó truy vấn trực tiếp.

Graph giúp tổ chức dữ liệu blockchain và giúp nó dễ dàng truy cập. Nó cung cấp năng lượng cho nhiều ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong DeFi và hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn hiện nay. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản subgraph, là các API mở mà các ứng dụng có thể truy vấn bằng GraphQL.

Các subgraph giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng trên các blockchain. Những gì Google làm cho tìm kiếm, The Graph làm cho các blockchain.

The Graph (GRT) hoạt động như thế nào?

Tổng quan

The Graph tìm hiểu những gì và cách index dữ liệu Ethereum dựa trên subgraph description, được gọi là subgraph manifest. Subgraph description xác định các smart contract quan tâm cho một subgraph, các sự kiện trong các contract đó cần chú ý và cách ánh xạ dữ liệu sự kiện thành dữ liệu mà The Graph sẽ lưu trữ trong database của nó.

Khi bạn đã viết subgraph manifest, bạn sử dụng Graph CLI để lưu trữ định nghĩa trong IPFS và yêu cầu dịch vụ được lưu trữ bắt đầu index dữ liệu cho subgraph đó.

Biểu đồ này cung cấp chi tiết hơn về luồng dữ liệu khi một subgraph manifest đã được triển khai, xử lý các giao dịch Ethereum:

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Quy trình thực hiện theo các bước sau

  1. Một dApp thêm dữ liệu vào Ethereum thông qua giao dịch trên smart contract.
  2. Smart contract phát ra một hoặc nhiều sự kiện trong khi xử lý giao dịch.
  3. Graph Node liên tục quét Ethereum để tìm các block mới và dữ liệu cho subgraph của bạn mà chúng có thể chứa.
  4. Graph Node tìm các sự kiện Ethereum cho subgraph của bạn trong các block này và chạy các trình xử lý ánh xạ mà bạn đã cung cấp. Ánh xạ là một mô-đun WASM tạo hoặc update các thực thể dữ liệu mà Graph Node lưu trữ để đáp ứng với các sự kiện Ethereum.
  5. dApp truy vấn Graph Node cho dữ liệu được index từ blockchain, sử dụng GraphQL endpoint của node. Đến lượt nó, Graph Node sẽ chuyển các truy vấn GraphQL thành các truy vấn cho kho dữ liệu cơ bản của nó để tìm nạp dữ liệu này, tận dụng khả năng index của store.
  6. dApp hiển thị dữ liệu này trong giao diện người dùng phong phú cho người dùng cuối. Họ sử dụng để phát hành các giao dịch mới trên Ethereum.
  7. Chu kỳ lặp lại.

Vai trò của The Graph là gì?

Có nhiều cách để đóng góp vào The Graph network và nền kinh tế dữ liệu mở cho cả cá nhân technical và non-technical.

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Token GRT là gì?

GRT là native token của hệ sinh thái The Graph và được dùng mới nhiều mục đích khác nhau.

Thông tin cơ bản của token GRT

Ticker GRT
Blockchain Ethereum
Token Standard Native token
Token type ERC 20
Initial Circulating Supply 1.245.666.867 GRT
Initial Total Supply 10.000.000.000 GRT

 

Tổng nguồn cung GRT khi ra mắt mainnet sẽ là 10 tỷ token và việc phát hành token mới dưới dạng phần thưởng index  sẽ bắt đầu ở mức 3% hàng năm và tùy thuộc vào independent technical governance trong tương lai.

Phân bố token GRT

Graph Foundation tin rằng việc phân phối GRT ban đầu nên phản ánh giá trị của những đóng góp được thực hiện cho giao thức cho đến nay. Đồng thời để lại tài trợ cho những người đóng góp trong tương lai. Họ đã thực hiện một công việc rộng rãi trong việc liên hệ với tất cả các nhà phát triển và thành viên cộng đồng, đóng góp cho giao thức và phát triển hệ sinh thái The Graph ở về trước.

Hàng nghìn cá nhân và tổ chức đã bỏ thời gian và nguồn lực đáng kể để có được The Graph cho đến thời điểm này.

Phân bổ như sau:

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Lịch trình phát hành token GRT

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Lịch trình kiểm tra và phân phối GRT dao động từ 6 tháng đến 10 năm tùy thuộc vo team. Khoảng 12,5% total supply (1.245.666.867 GRT) dự kiến ​​sẽ được lưu hành khi mở bán. Xin lưu ý, nguồn cung lưu hành không bao gồm các token có thể mua được nhưng không thể chuyển nhượng (đang bị lock).

GRT token sale

Thông tin cơ bản của GRT sale

Việc bán GRT của The Graph được thiết kế để tối ưu hóa việc phân phối cho các thành viên cộng đồng có ý định tham gia vào mạng với tư cách Indexers, Curators hoặc Delegators.

Nó sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn với thời gian bắt đầu gần đúng như sau:

Giai đoạn 1

Danh sách những người đăng ký được ưu tiên sẽ được phép mua tối đa giới hạn cá nhân. Những người tham gia được đánh dấu là ưu tiên dựa trên đóng góp cộng đồng và phát hiện anti-sybil trong quá trình đăng ký. Thời gian: 1 ngày – 22/10/2020 lúc 11:00.

Giai đoạn 2

Tất cả những người tham gia đã đăng ký sẽ được phép mua tối đa giới hạn cá nhân của họ. Ít nhất 100.000.000 GRT sẽ được dành cho Giai đoạn 2 để đảm bảo có ngày thứ hai. Thời gian: 1 ngày – 23/10/2020 lúc 11:00.

Giai đoạn 3

Tất cả những người tham gia đã đăng ký sẽ được phép mua bất kỳ số tiền nào có sẵn. Trong trường hợp giai đoạn 2 bán hết, sẽ không có giai đoạn 3. Thời gian: 1 ngày – 24 tháng 10 lúc 11:00.

Ngay sau khi tất cả các token có sẵn để bán được bán trong Giai đoạn 2 hoặc 3, việc mua bán sẽ kết thúc. Thời gian giai đoạn là gần đúng và sẽ dựa trên số block Ethereum sẽ được công bố vào ngày 21/10/2020.

Indexers và active community members 

Ngoài 4% được bán trong giai đoạn 1-3 của GRT Sale, phân bổ chiến lược 2% gần đây đã được bán cho Indexers và active community members như một phần của đợt public token sale. Có 200.000.000 GRT đã được bán với giá 0,026 $/GRT, với thời hạn 1 năm lockup.

Post-Sale Logistics

Các token được bán trong đợt token sale sẽ là các token chức năng trước không thể chuyển nhượng (preGRT). Vào thời điểm ra mắt network, smart contract sẽ được triển khai với việc phân phối nguồn gốc ban đầu của token bao gồm ánh xạ 1: 1 của preGRT sang GRT.

Graph Network khởi chạy ngay sau khi có đủ tin tưởng vào security và ổn định của testnet. Sau khi hoàn thành các kiểm tra bảo mật còn lại, ước tính rằng điều này sẽ xảy ra 30-60 ngày sau khi GRT Sale.

Token The graph (GRT) được dùng để làm gì?

GRT Token burning

Một phần phí truy vấn giao thức được đốt cháy, dự kiến ​​sẽ bắt đầu ở mức ~ 1% tổng phí truy vấn giao thức và tùy thuộc vào technical governance trong tương lai. Thuế rút tiền nói trên mà Curator và Delegator phải chịu khi rút GRT của họ cũng sẽ bị đốt, cũng như bất kỳ phần thưởng hoàn lại nào chưa được nhận.

Làm sao để kiếm token GRT?

Sàn nào giao dịch token GRT

Hiện tại GRT chưa lưu thông trên thị trường, sẽ update khi có thông tin chi tiết.

GRT được lưu trữ ở ví nào?

Đây là token ERC-20 nên dễ dàng tìm được ví lưu trữ cho bạn như: TrustwalletLedger Nano XMyEtherWalletMetaMask

Tham gia vào The Graph Network

Đã có hơn 2.300 subgraph được triển khai bởi hơn 3.000 developer và hơn 200 Indexer đã tham gia vào testnet được khuyến khích. Khi dự án tiếp cận việc ra mắt mainnet của The Graph Network. Sẽ có nhiều cách bạn có thể tham gia vào hệ sinh thái The Graph:

Đánh giá tiềm năng của The GrapH (GRT)

Tương lai của dự án The Graph

Dự án đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng về cách con người hợp tác và tổ chức trên internet. Ngành công nghiệp Crypto đang xác định lại tương lai của công việc và giải trí và trao quyền cho các cá nhân đóng góp tài năng của họ cho nền kinh tế toàn cầu với các quy tắc công bằng và minh bạch.

Graph đang tổ chức dữ liệu cho nền kinh tế Crypto và làm cho nó dễ dàng truy cập. Bằng cách sắp xếp lại trang web và bản thân tiền xung quanh các nguồn gốc tiền điện tử đáng tin cậy, có thể giải phóng tiềm năng của con người, tạo ra các tổ chức internet gốc có thể mở rộng và đạt được tầm cao mới như một nền văn minh toàn cầu.

Thành tựu của dự án

Các ứng dụng như Uniswap, Synthetix, Gnosis, AAVE, Aragon, Moloch, Decentraland và nhiều ứng dụng khác được cung cấp bởi dịch vụ lưu trữ của The Graph ngày nay.

Sự phù hợp thị trường sản phẩm của Graph rất đáng chú ý với hơn 3.000 subgraph được triển khai, hàng nghìn developer và hơn 300 triệu truy vấn được xử lý mỗi ngày.

Daily Query VolumeDaily Query Volume

Team

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Backed

Backed chất lượng của dự án có thể kể tên như: Coinbase Ventures,…Chi tiết ở hình minh họa bên dưới:

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Có nên đầu tư vào token GRT?

Có thể tóm tắt những đặc điểm nổi trội của dự án như sau:

Giải pháp tuyệt vời cùng các ứng dụng được các bên công nhận liệu có khiến mức tăng của token GRT khi được niêm yết trên các sàn giao dịch. Hãy tìm hiểu kỹ càng dự án cũng như quyết định đầu tư là ở bạn.

Các kênh cộng đồng

5 / 5 ( 2 bình chọn )
Tin cùng chuyên mục
Cindicator là gì? Tìm hiểu về đồng tiền mã hóa Cindicator Coin (CND)

Cindicator là gì? Tìm hiểu về đồng tiền mã hóa Cindicator Coin (CND)

Cindicator (CND) là gì? Cindicator là một nền tảng phân tích thông tin trong lĩnh vực tài chính được xây dựng dựa trên công nghệ Blockchain với mục đích đưa ra những dự đoán chính xác nhất về sự tăng trưởng của các sản phẩm trong lĩnh vực tài chính như một mã chứng khoán, một đồng coin… bằng việc sử dụng một công nghệ mới có tên là “Hybrid Intelligence” (hay còn gọi là “trí tuệ nhân tạo kết hợp”). Cách thức hoạt động của công nghệ này là sử dụng trí tuệ nhân tạo
01/04/2019 - 22:32
RoboVault là gì? Toàn tập về tiền điện tử RoboVault

RoboVault là gì? Toàn tập về tiền điện tử RoboVault

Thông thường, để kiếm lợi nhuận từ Yield Farming , người dùng cần cung cấp thanh khoản cho hai token. Điều này khiến người dùng phải chịu những tổn thất tạm thời trong trường hợp giá của hai token biến động mạnh. Và RoboVault là một dự án được tạo ra để giải quyết vấn đề đó! RoboVault là gì? RoboVault là một Yield Aggregator cho phép người dùng kiếm được lợi nhuận cao hơn chỉ với một token bằng cách kết hợp nhiều chiến thuật cùng lúc như farming, lending, rebalance... để tối ưu hóa hiệu
11/03/2022 - 21:22
Rainmaker Games (RAIN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử RAIN

Rainmaker Games (RAIN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử RAIN

Xu hướng Play-to-Earn là một trong những lĩnh vực phát triển nóng nhất năm 2021 vừa qua. Việc “chơi game vui, kiếm tiền thật” đã thiết lập một tiền lệ chưa từng có, tạo ra thu nhập cho rất nhiều người giữa thời điểm khó khăn, dịch bệnh. Đối với những quốc gia đang phát triển, số tiền thưởng mà game thủ thu được từ những game blockchain có thể tương đương, thậm chí còn cao hơn cả tiền lương trung bình. Tuy vậy, có một trở ngại khá lớn ngăn cản các game thủ tiếp cận với xu hướng
30/01/2022 - 14:11
Celo (CELO) là gì? Toàn tập về đồng tiền ảo CELO

Celo (CELO) là gì? Toàn tập về đồng tiền ảo CELO

Celo (CELO) là gì? Celo là một nền tảng mở hỗ trợ nhiều loại ứng dụng phân tán, phát triển smart contract và payment bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail và số điện thoại làm public key. Mục đích của Celo là trao quyền cho bất kỳ ai có smartphone ở bất kỳ đâu trên thế giới có quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính, gửi tiền đến số điện thoại và thanh toán cho người bán. Dự án hướng đến mục tiêu trở thành một nền tảng phi tập trung không bị kiểm soát bởi bất kỳ thực thể đơn lẻ nào mà thay vào
05/01/2021 - 15:50
bZx (BZRX): A Tokenized Margin Trading & Lending Protocol

bZx (BZRX): A Tokenized Margin Trading & Lending Protocol

bZx Protocol là gì? bZx là giao thức cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng về vay, cho vay và giao dịch ký quỹ ( margin trading ) phi tập trung. Hiện tại, 2 sản phẩm được phát triển trên nền của giao thức bZx đó là Torque và Fulcrum: Torque: Nền tảng cho phép người dùng vay tài sản tiền điện tử với lãi suất vay cố định. Fulcrum: Nền tảng cho phép người dùng cho vay và giao dịch ký quỹ tài sản tiền điện tử. Đọc thêm: Tìm hiểu về Margin Trading bZx Tokenomics Giao thức bZx có token quản trị là
15/07/2019 - 09:08
Keysians Network (KEN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KEN

Keysians Network (KEN) là gì? Toàn tập về tiền điện tử KEN

Keysians Network là gì? Keysians là một kênh tài chính cho phép chuyển các tài sản on-chain thành những sản phẩm tài chính có thể giao dịch được. Keysians được xây dựng trên Polkadot, hoạt động dựa trên parachain và được kết nối với các chain song song, sử dụng giao thức Polkadot XCMP để tương tác cross-chain và tương tác hai chiều với các blockchain khác như Bitcoin, Ethereum, EOS,... Keysian được phát triển dựa trên nguyên tắc hoạt động Substrate và có thể vận hành độc lập trên blockchain.
10/11/2020 - 15:42
Solana (SOL) là gì? [Tất tần tật kiến thức về đồng SOL]

Solana (SOL) là gì? [Tất tần tật kiến thức về đồng SOL]

Solana (SOL) là gì? Solana là một dự án mã nguồn mở được triển khai trên một blockchain mới, hiệu suất cao và permissionless. Solana cũng là tên của một công ty có trụ sở tại San Francisco duy trì dự án. Cơ sở dữ liệu tập trung, hiện đnag tiến tới mở rộng xử lý 710.000 transactions per second (tps) trên mạng gigabit tiêu chuẩn nếu trung bình các giao dịch không quá 176 byte. Được thành lập bởi các cựu kỹ sư Qualcomm, Intel và Dropbox vào cuối năm 2017. Solana là một giao thức
13/08/2020 - 15:33
GXChain là gì? Tổng quan về đồng tiền điện tử GXChain Coin (GXS)

GXChain là gì? Tổng quan về đồng tiền điện tử GXChain Coin (GXS)

GXChain (GXS) là gì? GXChain là mạng lưới kinh doanh dữ liệu được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain nhằm mục đích thiết lập một cầu nối giữa các nguồn dữ liệu hay việc kiểm tra tín dụng được phát hành trên các nền tảng khác nhau sau đó để thực hiện trao đổi dữ liệu ngang hàng giữa tất cả các loại tổ chức hoặc cơ quan với nhau. Nhờ sử dụng công nghệ blockchain để bảo mật nên việc trao đổi dữ liệu sẽ cho phép các bên tham gia trao đổi có thể lưu trữ, chuyển giao và chia sẻ dữ liệu với rủi
01/04/2019 - 22:30
Apex là gì? Thông tin cần biết về đồng tiền điện tử Apex Coin (CPX)

Apex là gì? Thông tin cần biết về đồng tiền điện tử Apex Coin (CPX)

Apex Coin (CPX) là gì? Apex là một nền tảng trao đổi dữ liệu giữa các doanh nghiệp và khách hàng dựa trên công nghệ blockchain của NEO cho phép khách hàng kiểm soát được thông tin cá nhân của mình cung cấp cho doanh nghiệp nào, và sẽ nhận được những phần thưởng nhất định từ doanh nghiệp đó cũng như giúp doanh nghiệp có thể thu thập trực tiếp được một lượng dữ liệu lớn có chất lượng cao và đa dạng mà không phải thông qua một đơn vị thứ ba nào. CPX là đồng tiền điện tử được tạo ra trong Apex
01/04/2019 - 22:52
Yawww (YAW) là gì? Toàn tập về tiền điện tử YAW

Yawww (YAW) là gì? Toàn tập về tiền điện tử YAW

Yawww là gì? Yawww là nền tảng mua bán, vay mượn P2P các NFT một cách tự động được xây dựng trên Solana. Với hệ thống xác minh nội bộ, Yawww ngăn chặn các giao dịch mua bán NFT giả mạo, giúp người dùng giao dịch các NFT đã được xác thực một cách an toàn và tránh gian lận. Nền tảng này cũng phát triển các PvP game nơi người chơi có thể dùng Sol hoặc các NFT để đặt cược và đấu tay đôi để giành lấy phần thưởng. Yawww tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng NFT như một loại tiền tệ xã hội
28/02/2022 - 13:50
Phân tích kỹ thuật ngày 28 tháng 5: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, DOGE, DOT, AVAX, SHIB

Phân tích kỹ thuật ngày 28 tháng 5: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, DOGE, DOT, AVAX, SHIB

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã tăng mạnh vào ngày 25 và 26 tháng 5 nhưng Bitcoin (BTC) và các altcoin đã không đi theo một quỹ đạo tương tự. Điều này cho thấy rằng các trader không tự tin rằng thị trường tiền điện tử đã chạm đáy. Công ty phân tích on-chain Glassnode cho biết số lượng cá voi Bitcoin đang giảm và vào ngày 27 tháng 5, nó này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Vào ngày 24 tháng 5, nhà sáng lập Miller Value Partners Bill Miller đã ủng hộ việc đầu tư vào Bitcoin

Hôm nay, lúc 08:06
Crescent Network (CRE) gì? Toàn tập về tiền điện tử CRE

Crescent Network (CRE) gì? Toàn tập về tiền điện tử CRE

Cosmos nổi tiếng với những thương vụ airdrop, các dự án airdrop cho người dùng stake ATOM. Một dự án nổi bật mới đã thông báo sẽ airdrop cho ATOM holders là Crescent Network, dự án tưởng như mới nhưng thật ra đã khá thân quen. Crescent Network là gì? Crescent Network là một DeFi Hub toàn diện và phi tập trung được xây dựng trên Cosmos, đã được kết nối với mạng lưới IBC. Những người dùng của Cosmos chắc hẳn sẽ biết tới Gravity DEX trên Cosmos Hub, một dự án được thực hiện bởi B-Harvest

Hôm nay, lúc 08:15