The Graph - GRT là gì? Thông tin về đồng coin, tiền điện tử The Graph.

The Graph
GRT
$0.966
-7 %
Thấp:$0.95
Cao:$1.08
24h
Vốn hóa thị trường
$4,595,839,350
Khối lượng (24h)
$794,293,316
Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
$9,801,347,739
Lượng cung lưu hành
4,715,735,200 GRT
Tổng cung tối đa: 10,057,044,431
Tổng cung: 10,000,000,000
Thông tin về đồng coin GRT - The Graph thời điểm hiện tại. Giá GRT hôm nay là $0.975 USD với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $794,293,316 USD. GRT giảm 7 % trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường là $4,595,839,350 USD . Hiện tại có 4,715,735,200 GRT đang được lưu hành và 10,057,044,431 là lượng cung GRT tối đa.

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Truy cập và xử lý dữ liệu là một phần thiết yếu của tất cả các hệ thống, phần mềm và thiết bị. Khi bạn nghĩ về dữ liệu blockchain và quản lý cơ sở dữ liệu, tất cả đều trở nên khó khăn hơn. Cơ sở dữ liệu công nghệ ledger phân tán được trao đổi và lưu trữ trong một mạng lưới các node phi tập trung và việc truy cập dữ liệu phân tán đó còn nhiều thách thức hơn.

The Graph, được thành lập vào năm 2018, San Francisco, Hoa Kỳ, là một giao thức phi tập trung để index và truy vấn dữ liệu từ các blockchain. The Graph là một giải pháp về cách tối ưu hóa việc truy cập cơ sở dữ liệu

The Graph (GRT) là gì?

The Graph (GRT) là giao thức phi tập trung index và truy vấn dữ liệu từ các blockchain, bắt đầu với Ethereum. Nó giúp bạn có thể truy vấn những dữ liệu khó truy vấn trực tiếp.

Graph giúp tổ chức dữ liệu blockchain và giúp nó dễ dàng truy cập. Nó cung cấp năng lượng cho nhiều ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong DeFi và hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn hiện nay. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản subgraph, là các API mở mà các ứng dụng có thể truy vấn bằng GraphQL.

Các subgraph giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng trên các blockchain. Những gì Google làm cho tìm kiếm, The Graph làm cho các blockchain.

The Graph (GRT) hoạt động như thế nào?

Tổng quan

The Graph tìm hiểu những gì và cách index dữ liệu Ethereum dựa trên subgraph description, được gọi là subgraph manifest. Subgraph description xác định các smart contract quan tâm cho một subgraph, các sự kiện trong các contract đó cần chú ý và cách ánh xạ dữ liệu sự kiện thành dữ liệu mà The Graph sẽ lưu trữ trong database của nó.

Khi bạn đã viết subgraph manifest, bạn sử dụng Graph CLI để lưu trữ định nghĩa trong IPFS và yêu cầu dịch vụ được lưu trữ bắt đầu index dữ liệu cho subgraph đó.

Biểu đồ này cung cấp chi tiết hơn về luồng dữ liệu khi một subgraph manifest đã được triển khai, xử lý các giao dịch Ethereum:

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Quy trình thực hiện theo các bước sau

  1. Một dApp thêm dữ liệu vào Ethereum thông qua giao dịch trên smart contract.
  2. Smart contract phát ra một hoặc nhiều sự kiện trong khi xử lý giao dịch.
  3. Graph Node liên tục quét Ethereum để tìm các block mới và dữ liệu cho subgraph của bạn mà chúng có thể chứa.
  4. Graph Node tìm các sự kiện Ethereum cho subgraph của bạn trong các block này và chạy các trình xử lý ánh xạ mà bạn đã cung cấp. Ánh xạ là một mô-đun WASM tạo hoặc update các thực thể dữ liệu mà Graph Node lưu trữ để đáp ứng với các sự kiện Ethereum.
  5. dApp truy vấn Graph Node cho dữ liệu được index từ blockchain, sử dụng GraphQL endpoint của node. Đến lượt nó, Graph Node sẽ chuyển các truy vấn GraphQL thành các truy vấn cho kho dữ liệu cơ bản của nó để tìm nạp dữ liệu này, tận dụng khả năng index của store.
  6. dApp hiển thị dữ liệu này trong giao diện người dùng phong phú cho người dùng cuối. Họ sử dụng để phát hành các giao dịch mới trên Ethereum.
  7. Chu kỳ lặp lại.

Vai trò của The Graph là gì?

Có nhiều cách để đóng góp vào The Graph network và nền kinh tế dữ liệu mở cho cả cá nhân technical và non-technical.

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Token GRT là gì?

GRT là native token của hệ sinh thái The Graph và được dùng mới nhiều mục đích khác nhau.

Thông tin cơ bản của token GRT

Ticker GRT
Blockchain Ethereum
Token Standard Native token
Token type ERC 20
Initial Circulating Supply 1.245.666.867 GRT
Initial Total Supply 10.000.000.000 GRT

 

Tổng nguồn cung GRT khi ra mắt mainnet sẽ là 10 tỷ token và việc phát hành token mới dưới dạng phần thưởng index  sẽ bắt đầu ở mức 3% hàng năm và tùy thuộc vào independent technical governance trong tương lai.

Phân bố token GRT

Graph Foundation tin rằng việc phân phối GRT ban đầu nên phản ánh giá trị của những đóng góp được thực hiện cho giao thức cho đến nay. Đồng thời để lại tài trợ cho những người đóng góp trong tương lai. Họ đã thực hiện một công việc rộng rãi trong việc liên hệ với tất cả các nhà phát triển và thành viên cộng đồng, đóng góp cho giao thức và phát triển hệ sinh thái The Graph ở về trước.

Hàng nghìn cá nhân và tổ chức đã bỏ thời gian và nguồn lực đáng kể để có được The Graph cho đến thời điểm này.

Phân bổ như sau:

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Lịch trình phát hành token GRT

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Lịch trình kiểm tra và phân phối GRT dao động từ 6 tháng đến 10 năm tùy thuộc vo team. Khoảng 12,5% total supply (1.245.666.867 GRT) dự kiến ​​sẽ được lưu hành khi mở bán. Xin lưu ý, nguồn cung lưu hành không bao gồm các token có thể mua được nhưng không thể chuyển nhượng (đang bị lock).

GRT token sale

Thông tin cơ bản của GRT sale

Việc bán GRT của The Graph được thiết kế để tối ưu hóa việc phân phối cho các thành viên cộng đồng có ý định tham gia vào mạng với tư cách Indexers, Curators hoặc Delegators.

Nó sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn với thời gian bắt đầu gần đúng như sau:

Giai đoạn 1

Danh sách những người đăng ký được ưu tiên sẽ được phép mua tối đa giới hạn cá nhân. Những người tham gia được đánh dấu là ưu tiên dựa trên đóng góp cộng đồng và phát hiện anti-sybil trong quá trình đăng ký. Thời gian: 1 ngày – 22/10/2020 lúc 11:00.

Giai đoạn 2

Tất cả những người tham gia đã đăng ký sẽ được phép mua tối đa giới hạn cá nhân của họ. Ít nhất 100.000.000 GRT sẽ được dành cho Giai đoạn 2 để đảm bảo có ngày thứ hai. Thời gian: 1 ngày – 23/10/2020 lúc 11:00.

Giai đoạn 3

Tất cả những người tham gia đã đăng ký sẽ được phép mua bất kỳ số tiền nào có sẵn. Trong trường hợp giai đoạn 2 bán hết, sẽ không có giai đoạn 3. Thời gian: 1 ngày – 24 tháng 10 lúc 11:00.

Ngay sau khi tất cả các token có sẵn để bán được bán trong Giai đoạn 2 hoặc 3, việc mua bán sẽ kết thúc. Thời gian giai đoạn là gần đúng và sẽ dựa trên số block Ethereum sẽ được công bố vào ngày 21/10/2020.

Indexers và active community members 

Ngoài 4% được bán trong giai đoạn 1-3 của GRT Sale, phân bổ chiến lược 2% gần đây đã được bán cho Indexers và active community members như một phần của đợt public token sale. Có 200.000.000 GRT đã được bán với giá 0,026 $/GRT, với thời hạn 1 năm lockup.

Post-Sale Logistics

Các token được bán trong đợt token sale sẽ là các token chức năng trước không thể chuyển nhượng (preGRT). Vào thời điểm ra mắt network, smart contract sẽ được triển khai với việc phân phối nguồn gốc ban đầu của token bao gồm ánh xạ 1: 1 của preGRT sang GRT.

Graph Network khởi chạy ngay sau khi có đủ tin tưởng vào security và ổn định của testnet. Sau khi hoàn thành các kiểm tra bảo mật còn lại, ước tính rằng điều này sẽ xảy ra 30-60 ngày sau khi GRT Sale.

Token The graph (GRT) được dùng để làm gì?

GRT Token burning

Một phần phí truy vấn giao thức được đốt cháy, dự kiến ​​sẽ bắt đầu ở mức ~ 1% tổng phí truy vấn giao thức và tùy thuộc vào technical governance trong tương lai. Thuế rút tiền nói trên mà Curator và Delegator phải chịu khi rút GRT của họ cũng sẽ bị đốt, cũng như bất kỳ phần thưởng hoàn lại nào chưa được nhận.

Làm sao để kiếm token GRT?

Sàn nào giao dịch token GRT

Hiện tại GRT chưa lưu thông trên thị trường, sẽ update khi có thông tin chi tiết.

GRT được lưu trữ ở ví nào?

Đây là token ERC-20 nên dễ dàng tìm được ví lưu trữ cho bạn như: TrustwalletLedger Nano XMyEtherWalletMetaMask

Tham gia vào The Graph Network

Đã có hơn 2.300 subgraph được triển khai bởi hơn 3.000 developer và hơn 200 Indexer đã tham gia vào testnet được khuyến khích. Khi dự án tiếp cận việc ra mắt mainnet của The Graph Network. Sẽ có nhiều cách bạn có thể tham gia vào hệ sinh thái The Graph:

Đánh giá tiềm năng của The GrapH (GRT)

Tương lai của dự án The Graph

Dự án đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng về cách con người hợp tác và tổ chức trên internet. Ngành công nghiệp Crypto đang xác định lại tương lai của công việc và giải trí và trao quyền cho các cá nhân đóng góp tài năng của họ cho nền kinh tế toàn cầu với các quy tắc công bằng và minh bạch.

Graph đang tổ chức dữ liệu cho nền kinh tế Crypto và làm cho nó dễ dàng truy cập. Bằng cách sắp xếp lại trang web và bản thân tiền xung quanh các nguồn gốc tiền điện tử đáng tin cậy, có thể giải phóng tiềm năng của con người, tạo ra các tổ chức internet gốc có thể mở rộng và đạt được tầm cao mới như một nền văn minh toàn cầu.

Thành tựu của dự án

Các ứng dụng như Uniswap, Synthetix, Gnosis, AAVE, Aragon, Moloch, Decentraland và nhiều ứng dụng khác được cung cấp bởi dịch vụ lưu trữ của The Graph ngày nay.

Sự phù hợp thị trường sản phẩm của Graph rất đáng chú ý với hơn 3.000 subgraph được triển khai, hàng nghìn developer và hơn 300 triệu truy vấn được xử lý mỗi ngày.

Daily Query VolumeDaily Query Volume

Team

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Backed

Backed chất lượng của dự án có thể kể tên như: Coinbase Ventures,…Chi tiết ở hình minh họa bên dưới:

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

Có nên đầu tư vào token GRT?

Có thể tóm tắt những đặc điểm nổi trội của dự án như sau:

Giải pháp tuyệt vời cùng các ứng dụng được các bên công nhận liệu có khiến mức tăng của token GRT khi được niêm yết trên các sàn giao dịch. Hãy tìm hiểu kỹ càng dự án cũng như quyết định đầu tư là ở bạn.

Các kênh cộng đồng

5 / 5 ( 2 bình chọn )
Tin cùng chuyên mục
Spark token (FLR) và Flare Network là gì? Giải thích chi tiết

Spark token (FLR) và Flare Network là gì? Giải thích chi tiết

Spark (FLR) token, chắc anh em đang hào hứng về sự kiện airdrop token FLR đúng không. Chủ sở hữu XRP đủ điều kiện cho đợt airdrop token SPARK sắp tới là những người dùng nắm giữ XRP sẽ nhận được FLR dựa trên XRP mà họ có. Bài viết sẽ gồm 3 phần chính đó là: Giới thiệu về Flare Network Thông tin về token Spark (FLR) và ứng dụng Bên cạnh đó là một số thông tin cần biết cho sự kiện airdrop cho XRP holder trên exchange. Flare Network là gì? Flare Network là một mạng phân tán tích
14/12/2020 - 11:07
PolkaTrail (TRAIL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử TRAIL

PolkaTrail (TRAIL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử TRAIL

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển và bùng nổ như hiện nay, các các mô hình chia sẻ phòng lưu trú ngày càng lớn mạnh và cạnh tranh gay gắt để có thể giành được một phần miếng bánh “khổng lồ” của thị trường này. Tuy nhiên, vẫn còn đó những điểm yếu cố hữu của ngành kinh tế chia sẻ này. Nội bật nhất chính là mức phí hoa hồng mà các các bên liên quan phải trả cho các dịch vụ trung gian là tương đối cao, lên tới hơn 15%. Đó là lý do khiến PolkaTrail ra đời? Trong bài viết
27/05/2021 - 09:48
Harmony (ONE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử ONE

Harmony (ONE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử ONE

Harmony sẽ là cái tên tiếp theo xuất hiện trong Binance Launchpad . IEO trước đó trên Binance là Matic (MATIC) không đem lại mức lợi nhuận như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tương lai của các dự án trên Binance Launchpad? Hôm nay, mời anh em cùng mình tìm hiểu về Harmony Token trước khi IEO này chính thức diễn ra nhé! Harmony là gì? Harmony là một Blockchain Platform. Mục tiêu của team dev là tạo ra một Blockchain nền tảng với tốc độ giao dịch nhanh lên tới 10
12/05/2019 - 14:36
Bitcoin là gì? [Thông tin toàn diện nhất về đồng tiền ảo BTC]

Bitcoin là gì? [Thông tin toàn diện nhất về đồng tiền ảo BTC]

Đồng tiền ảo Bitcoin là gì? Tại sao nó được nhiều người quan tâm và đầu tư đến vậy? Nếu bạn có ý định đầu tư hoặc chỉ đơn giản là tìm hiểu xem nó là cái gì mà mấy “bà hàng xóm” đồn về nó nhiều thế! Thì đây đúng là bài viết dành cho bạn rồi đó. Bây giờ thì bạn hãy cùng Blogtienao tìm hiểu nhé! Bitcoin là gì? Bitcoin (ký hiệu là BTC , XBT ) được cha đẻ của nó gọi là “A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Tức là hệ thống tiền điện tử ngang hàng. BTC là một loại
09/02/2021 - 15:10
ZKSwap (ZKS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử ZKS

ZKSwap (ZKS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử ZKS

ZKSwap (ZKS) là gì? ZKSwap là giao thức swap các tài sản với cách thức hoạt động giống AMM. Điểm nổi bật của ZKSwap (ZKS) Dự án được xem như một cách thức giải quyết vấn đề Gas fee của Ethereum nói chung hay các AMM nằm trên Ethereum nói riêng. Với công nghệ ZK Rollup, ZKSwap có thể xem như một phiên bản Uniswap, nhưng nằm trên Layer 2, do đó vừa mang đủ tính năng của Uniswap, vừa có khả năng mở rộng, và không cần Gas fee. Dành cho anh em chưa biết, thì ZK-Rollup là một loại giải pháp khả năng
08/03/2021 - 18:01
Idle là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử IDLE

Idle là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử IDLE

Idle (IDLE) là gì? Idle là một giao thức Rebalancing phi tập trung cho phép người dùng quản lý phân chia tài sản kỹ thuật số tự động và theo thuận toán giữa các giao thức DeFi thứ ba khác nhau. Anh em có thể chọn tối đa lợi nhuận thông qua chiến lược MaxYield của Idle hoặc tối thiểu rủi ro thông qua chiến lược phân chia Risk-Adjusted. Khi sử dụng giao thức Idle, người dùng cấp vốn để lending trong các non-custodial smart contract pool của Idle, giao thức sẽ tự động cân bằng lại phân chia hiện
05/11/2020 - 12:54
BSV (Bitcoin SV) là gì? Tổng quan về đồng tiền ảo BSV

BSV (Bitcoin SV) là gì? Tổng quan về đồng tiền ảo BSV

Bitcoin SV (BSV) là gì? Nền tảng này giải quyết những vấn đề nào?… Tất cả các thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp trong bài viết sau. Hãy cùng Blogtienao tìm hiểu nhé! Bitcoin SV (BSV) là gì? Bitcoin SV (ký hiệu là: BCHSV hoặc BSV, tùy sàn sẽ có ký hiệu và tên khác nhau) có tên đầy đủ là Bitcoin Satoshi Vision. Đây là một sản phẩm được phân tách từ đồng Bitcoin Cash. Bên cạnh đó, nhóm phát triển Bitcoin SV tuyên bố đây mới là chuỗi Bitcoin gốc. Lịch sử ra đời BSV Khi bàn về lịch
10/02/2020 - 17:34
Token Explanation | Bit Country (NUUM) | Toàn tập về tiền điện tử NUUM

Token Explanation | Bit Country (NUUM) | Toàn tập về tiền điện tử NUUM

Bit Country (NUUM) là gì? Bit Country là một thế giới NFT, nơi người dùng có thể tạo ra các xã hội riêng của mình với những đặc điểm riêng như tiền tệ, luật lệ. Vậy NFT là gì? Đặc điểm nổi bật của NFT là gì? Có những dự án NFT nào? Mọi thứ sẽ được giải đáp trong bài viết: Non-fungible Token (NFT) là gì? Những dự án NFT phổ biến hiện nay Điểm nổi bật của Bit Country (NUUM) Ý tưởng chính của Bit Country là nơi để mọi người xây dựng cộng đồng của riêng mình và có thể đặt ra các quy tắc, định dạng
06/05/2021 - 13:42
Allbridge (ABR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử ABR

Allbridge (ABR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử ABR

Cầu nối blockchain là một yếu tố quan trọng làm nền tảng thúc đẩy dòng tiền giữa các chain di chuyển và tham gia “hoạt động giao thương” trên từng chain. Xây dựng cầu tương đương với kích cầu người dùng và Allbridge chính là dự án cầu nối giữa các chain tiếp theo. Trong bài viết này, Coin98 sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết bao gồm: Allbridge là gì? Cơ chế hoạt động của dự án có điểm gì nổi bật? Thông tin chi tiết về tokenomics và cách lưu trữ, mua bán ABR Token. Lộ trình
02/10/2021 - 16:13
Ripple, XRP là gì? Toàn tập về Ripple & XRP (chi tiết)

Ripple, XRP là gì? Toàn tập về Ripple & XRP (chi tiết)

Có một sự thật rằng, 89% người tham gia thị trường tiền điện tử đều trả lời Ripple là XRP và ngược lại. Nhưng sự thật liệu có phải như thế? Trong bài viết ngày hôm nay, anh em cùng mình đi tìm hiểu xem sự thật về Ripple, XRP là như thế nào nhé! Let's go! Ripple là gì? Ripple hay Ripple Labs là công ty cung cấp giải pháp thanh toán xuyên biên giới với tốc độ gần như ngay lập tức, đáng tin cậy cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính. Được thành lập vào năm 2012, Ripple là một trong những công
20/11/2019 - 14:01
SHIBA INU (SHIB) tiếp tục giảm xuống mức thấp mới hàng tháng – 7 altcoin giảm nhiều nhất trong tuần

SHIBA INU (SHIB) tiếp tục giảm xuống mức thấp mới hàng tháng – 7 altcoin giảm nhiều nhất trong tuần

Tạp chí Bitcoin sẽ xem xét bảy altcoin giảm nhiều nhất trong tuần qua, cụ thể hơn là từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11. Các altcoin này là: Nexo (NEXO) : -20.84% ICON (ICX) : -20.05% SHIBA INU (SHIB) : -19.02% OMG Network (OMG) : -18.94% PancakeSwap (CAKE) : -17.80% Cardano (ADA) : -17.52% Chainlink (LINK) : -15.55% NEXO Nexo (NEXO) đã giảm kể từ ngày 16 tháng 11, khi nó đạt mức cao là $ 3,71. Xu hướng giảm đã đưa token xuống dưới vùng ngang $ 2,57, được dự kiến

Hôm qua, lúc 11:38
Gitcoin (GTC) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử GTC

Gitcoin (GTC) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử GTC

Gitcoin là gì? Gitcoin là một nền tảng tạo ra một cộng đồng hỗ trợ cơ sở hạ tầng mới cho Web3, gồm các công cụ, công nghệ và mạng thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực mã nguồn mở. Gitcoin tạo điều kiện cho các nhà phát triển (developer) mã nguồn mở được trả tiền cho công việc của họ. Đổi lại, các dự án được tiếp xúc với một cộng đồng các nhà phát triển làm việc chăm chỉ ở khắp nơi trên thế giới. Kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2017, Gitcoin Grants hiện đã cung cấp gần $16M tài trợ cho các sản

Hôm qua, lúc 17:37